Denne hjemmeside bruger egne og tredjepartscookies, for at hjemmesiden fungerer optimalt og til at generere brugsstatistik.
Ved at fortsætte med at browse, acceptere du vores ookiepolitik

Rejsebetingelser

Venligst gennemlæs følgende vilkår før køb af rejser hos "Spain is More".

"Spain is More 2010 S.L." (herefter blot "Spain is More") er et spansk registreret rejseselskab med hovedkontor i León i det nordvestlige Spanien.

Spain is More laver udelukkende rejser i samarbejde med velansete, professionelle og engagerede samarbejdspartnere, hvad enten det drejer sig om billeje, hoteller, aktiviteter, guider, tog- og flodcruises mv.

Iflg. spansk lovgivning er et rejseselskab (rejsebureau) pligtig medlem af den spanske rejsegarantiordning, som på alle væsentlige punkter er identisk med alle andre rejsegarantiordninger i EU. Vores gæster er herved 100% dækket af den sikkerhedsstillelse og de forsikringer som ifølge spansk lov skal stilles for rejseselskaber, herunder selvfølgelig "Spain is More". Læs mere her om rejsegarantiordningen [her]

"Spain is More" er registreret som rejseselskab ved "Direccion General de Turismo de Castilla y León" under licens nummer: CICL.24-072.

Se link for yderligere information og dokumentation: http://www.turismocastillayleon.com

 1. Bestilling af rejsen
 2. Enhver endelig bestilling og reservation skal enten foretages via e-mail til Spain is More eller via dit personlige log-in på vores hjemmeside (om du modtager et log-in eller ej afhænger af rejsetype). 

  Reservationen er bindende for gæsten/kunden (herefter gæsten) når Spain is More via e-mail modtager de nødvendige personoplysninger på samtlige rejsende.

  Gæsten er forpligtet til ved bestilling at oplyse følgende om samtlige rejsedeltagere: fulde navn(e) (jf. pas), adresse(r), et mobilnummer på den telefon som man påregner at medbringe på ferien, fødselsdagsdato(er) samt om muligt e-mail adresse(r). Gæsten er ydermere ved bestillingen forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold for gæsten eller medrejsende, som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med rejsen (her tænkes på handicap, allergier o.l.).

  En reservation er først bindende for Spain is More, når rejsen er endelig bekræftet af Spain is More via e-mail, herefter kaldet bekræftelsestidspunktet. Bekræftelsen bestræber vi os på at kunne fremsende senest to hverdage efter bestilling af rejsen. Ved bestilling forudsættes kunden at have gennemlæst og accepteret de her på hjemmesiden oplyste vilkår for rejsen og opholdet.

  Indtil Spain is More bekræfter reservationen kan denne annulleres af Spain is More, uden omkostninger for kunden eller for Spain is More.

 3. Rejsens pris:
 4. Prisen på rejsen omfatter samtlige de i tilbuddet nævnte ydelser inkl. alle obligatoriske skatter, afgifter mv. Morgenmad, anden forplejning og andre aktiviteter/ydelser er ikke inkluderet i prisen med mindre dette tydeligt fremgår af rejsetilbuddet. Den tilbudte pris er, med mindre andet er anført, maksimalt gældende 10 dage efter fremsendelse af tilbuddet.

  Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, internet, adgang til spa og wellness mv. er sædvanligvis ikke inkluderet i prisen.

 5. Betaling: 
 6. Når Spain is More bekræfter din rejse fremsendes samtidig en faktura til betaling af depositum og senere restbeløb. Betalingen kan ske via bankoverførsel eller med VISA eller MASTERCARD. Oplysninger til bankoverførsel fremgår af fakturaen. Ønsker du at betale med kreditkort, vil du modtage separate link til vores lukkede og sikre betalingssystem. Benytter du kreditkort modtager Spain is More blot en meddelelse fra banken om betaling og Spain is More får aldrig kendskab til dine kreditkortoplysninger.

  Nordiske gæster kan overføre betalingen til følgende konto i Nordea, Danmark. Beløb og kontonummer fremgår af fakturaen.


  VIGTIGT: I tekstfeltet på bankoverførslen skal det 7 cifrede bekræftelsesnummer samt navn på hovedbestiller fremgå.


  Ønsker du at betale med VISA eller MasterCard modtager du et link umiddelbart efter Spain is More har bekræftet din rejse, hvoraf betalingsinformation fremgår.

  Eventuelle omkostninger forbundet med overførslen afholdes af kunden.


  Depositum udgør 40 % af rejsens samlede pris og forfalder til betaling senest 3 dage efter bekræftelsestidspunktet, med mindre andet er påført fakturaen. Sker indbetaling af depositum efter den angivne tidsfrist hæfter gæsten for eventuelt forhøjede priser på flybilletter, manglende ledighed på valgte hoteller o.l. I perioden mellem bekræftelsestidspunktet og indbetalingen af depositum er Spain is More berettiget til at annullere rejsen såfremt prisen på eksempelvis flybilletter, billeje eller andet har ændret sig så ugunstigt at prisen ikke længere kan opretholdet. I så fald kan rejsen annulleres uden omkostninger for Spain is More. Gæsten vil til enhver tid være forpligtet til at dække samtlige omkostninger påført Spain is More, siden bekræftelsestidspunktet med minimum 175€/person eller et beløb dokumenteret af Spain is More. Eksempelvis er gæsten forpligtet til at erstatte beløbet for allerede købt flybillet.

  De resterende 60% af rejsens pris skal betales senest 30 dage før afrejsetidspunktet. Betaling senere end de nævnte forfaldstidspunkter berettiger Spain is More til at annullere reservationen uden at refundere depositum.

  Bestilles ferien færre end 30 dage før ferien påbegyndes, skal det fulde beløb på rejsen indbetales senest 3 dage efter bekræftelsestidspunktet.

 7. Aflysninger: 
 8. Såfremt gæsten afbestiller sin rejse mere end 60 dage før afrejse er det indbetalte depositum tabt. Såfremt rejsen afbestilles 60 til 30 dage før afrejse, er 60 % af rejsens pris tabt. Afbestiller rejsen senere end 30 dage før afrejse er den totale pris for rejsen tabt.

  Entrébilletter er jf. pkt. 4 herover undtaget fra reglerne om afbestilling. Sådanne billetter vil til enhver tid ikke blive refunderet hverken helt eller delvist. I tilfælde af afbestilling betragtes sådanne billetter separat og ikke som en del af depositumbetalingen. Læs mere om rejse- og afbestillingsforsikring herunder.

  Såfremt Spain is More inden afrejsen aflyser eller foretager væsentlige ændringer til rejsen, skal gæsten hurtigst muligt informeres herom.
  Aftaler baseret på kundens særlige ønsker, såsom teater- eller fodboldbilletter eller andre aftaler, som kræver entrébillet eller lignende skal, for at have gyldighed fremgå af den endelige rejsebekræftelse og arrangementets fulde pris skal være indbetalt til Spain is More sammen med depositum. Sådanne billetter kan ikke ændres eller refunderes efter bestilling uanset reglerne om afbestilling, med mindre gæsten har tegnet separat afbestillingsforsikring. I så fald skal forsikringsselskabet kontaktes vedrørende eventuel erstatning. Der er tillige ingen fortrydelsesret på sådanne arrangementer. Så vidt muligt fremsendes sådanne billetterne til gæsten før afrejse. Alternativt kan billetterne aftentes på destinationen efter nærmere information fra Spain is More.

  Spain is More kan ikke stilles til ansvar for flytninger, aflysninger eller deslige til sådanne events, kampe, forestillinger, koncerter etc. og samtlige omkostninger ved ændring af flybilletter, hoteller mv. afholdes af kunden. Spain is More vil dog, til enhver tid, være behjælpelig med at ændre reservationerne således rejsen forhåbentlig kan gennemføres.

 9. Ændring af program/rejse: 
 10. Ønsker gæsten, efter rejsen er bekræftet af Spain is More, at ændre programmet for rejsen, såsom eksempelvis rækkefølgen af hoteller, ændring af bilstørrelse, ændring af aktivitet eller lignende, vil gæsten bliver opkrævet et administrationsgebyr på 35€/ændring.
 11. Ansvar: 
 12. Spain is More påtager sig intet ansvar for handlinger eller forhold uden for dets kontrol, såsom strejker, tyveri, vejr mv. eller anden force majeure situation, der kan forstyrre den normale levering af de aftalte ydelser.

  Under alle omstændigheder er kunden forpligtet til hurtigst muligt at informere Spain is More om enhver uregelmæssighed på det tidspunkt, en hændelse indtræffer, således Spain is More øjeblikkeligt kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at forsøge at minimere eventuelle negative konsekvenser heraf. Telefonnummer og e-mail-adresse til Spain is More fremgår tydeligt i de rejsedokumenter, som vores gæster modtager før afrejse.

  Rejse- og afbestillingsforsikring er til enhver tid kundens eget ansvar men kan tegnes direkte gennem Spain is More eller gennem vores samarbejdspartner i de nordiske lande/Skandinavien: Gouda Rejseforsikring.

 13. Flyrejse: 
 14. Bestilles flyrejse gennem Spain is More sker dette på vilkår som er gældende for de enkelte flyselskaber. Flyselskaberne er 100% ansvarlige for forsinkelser, erstatninger, aflysninger mv. og Spain is More er således ikke forpligtet til at erstatte omkostninger som sådanne omstændigheder har påført gæsten. Gæsten skal i et hvert tilfælde og til enhver tid rette henvendelse direkte til flyselskabet vedr. erstatning ved eksempelvis aflysning, forsinkelse, bagageproblemer mv.

  Det er gæstens ansvar at sikre sig at den medbragte bagage i vægt, størrelse og antal overholder reglerne for de enkelte flyselskaber.

 15. Billeje: 
 16. Spain is More samarbejder udelukkende med velansete og professionelle udbydere af billeje. Vilkårene for leje afhænger af biludlejningsselskab som udgangspunkt indeholder billejen basisforsikring og fri kilometer.

  Gæsten vil eventuelt blive opkrævet lokale skatter og afgifter for afhentning og særligt ved aflevering på en anden location end hvor bilen blev afhentet skal et gebyr forventes.

  Spain is More er ikke ansvarlig for sen afhentning eller aflevering af bilen samt for lokale udlejningskontorers åbningstider. Ekstraomkostninger ved forglemmelse eller for sen afhentning eller aflevering afholdes i sit fulde omfang af gæsten og afregnes direkte med udlejningsselskabet.

  Ekstraudstyr (GPS, barnestol mv.), ekstra chauffør, ekstra forsikring mv. skal aftales og afregnes direkte med udlejningsselskabet ved afhentning. Ekstraudstyr kan på forhånd reserveres hos Spain is More, men udgiften afregnes direkte med selskabet ved afhentning.

 17. Ferieboliger: 
 18. Spain is More benytter sig af en lang række ferieboliger der som oftest ejes af private udlejere og som ikke nødvendigvis er organiseret eller på anden måde påtvunget til at harmonisere sine regler og betingelser for udleje. Spain is More samarbejder dog udelukkende med seriøse udlejere, men betingelserne kan til trods variere en anelse. Ved leje af feriebolig/ferielejligheder er vores gæster til enhver tid underlagt de gældende regler for den pågældende feriebolig.

  Allergi:selvom der er husbeskrivelsen står at husdyr ikke må medtages, kan husejeren eller denne besøgende have haft husdyr med under ophold i huset. Der tages forbehold for allergireaktioner i forbindelse hermed. Vi opfordrer allergigere til personligt at rette henvendelse til os før reservation, således vi kan rådføre os med ejeren.

  Sengetøj, linned, håndklæder o.l. er, med mindre andet er anført, altid inkluderet i lejen og at finde i ferieboligen.

 19. Ansvarshavende rejseselskab: 
 20. Samtlige på hjemmesiden oplyste tilbud og beskrivelser er organiseret af: 

  'Spain is More 2010 S.L.

   Calle Ancha 23, 3 

  24003 León - Spanien 

  C.I.F: B24635476. Licence: CICL.24-072.
  Hovedansvarlige: Virginia Fernández de Vega Chávarri og Rasmus Dissing Pedersen.